Vyberte položku CEP klasifikace

[Zobrazit filtry]

Filtr [Schovat]

Dle: skupina

Filosofie a náboženstvíAASpolečenské vědy
DějinyABSpolečenské vědy
Archeologie, antropologie, etnologieACSpolečenské vědy
Politologie a politické vědyADSpolečenské vědy
Řízení, správa a administrativaAESpolečenské vědy
Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemiAFSpolečenské vědy
Právní vědyAGSpolečenské vědy
EkonomieAHSpolečenské vědy
JazykovědaAISpolečenské vědy
Písemnictví, mas–media, audiovizeAJSpolečenské vědy
Sport a aktivity volného časuAKSpolečenské vědy
Umění, architektura, kulturní dědictvíALSpolečenské vědy
Pedagogika a školstvíAMSpolečenské vědy
PsychologieANSpolečenské vědy
Sociologie, demografieAOSpolečenské vědy
Městské, oblastní a dopravní plánováníAPSpolečenské vědy
Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – strojAQSpolečenské vědy
Obecná matematikaBAFyzika a matematika
Aplikovaná statistika, operační výzkumBBFyzika a matematika
Teorie a systémy řízeníBCFyzika a matematika
Teorie informaceBDFyzika a matematika
Teoretická fyzikaBEFyzika a matematika
Elementární částice a fyzika vysokých energiíBFFyzika a matematika
Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovačeBGFyzika a matematika
Optika, masery a laseryBHFyzika a matematika
Akustika a kmityBIFyzika a matematika
TermodynamikaBJFyzika a matematika
Mechanika tekutinBKFyzika a matematika
Fyzika plasmatu a výboje v plynechBLFyzika a matematika
Fyzika pevných látek a magnetismusBMFyzika a matematika
Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzikaBNFyzika a matematika
BiofyzikaBOFyzika a matematika
Anorganická chemieCAChemie
Analytická chemie, separaceCBChemie
Organická chemieCCChemie
Makromolekulární chemieCDChemie
BiochemieCEChemie
Fyzikální chemie a teoretická chemieCFChemie
ElektrochemieCGChemie
Jaderná a kvantová chemie, fotochemieCHChemie
Průmyslová chemie a chemické inženýrstvíCIChemie
Hydrologie a limnologieDAVědy o zemi
Geologie a mineralogieDBVědy o zemi
Seismologie, vulkanologie a struktura ZeměDCVědy o zemi
GeochemieDDVědy o zemi
Zemský magnetismus, geodesie, geografieDEVědy o zemi
PedologieDFVědy o zemi
Vědy o atmosféře, meteorologieDGVědy o zemi
Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlíDHVědy o zemi
Znečištění a kontrola vzduchuDIVědy o zemi
Znečištění a kontrola vodyDJVědy o zemi
Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidůDKVědy o zemi
Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrolaDLVědy o zemi
Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklaceDMVědy o zemi
Vliv životního prostředí na zdravíDNVědy o zemi
Ochrana krajinných územíDOVědy o zemi
Morfologické obory a cytologieEABiovědy
Genetika a molekulární biologieEBBiovědy
ImunologieECBiovědy
FyziologieEDBiovědy
Mikrobiologie, virologieEEBiovědy
BotanikaEFBiovědy
ZoologieEGBiovědy
Ekologie – společenstvaEHBiovědy
Biotechnologie a bionikaEIBiovědy
Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgieFALékařské vědy
Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživaFBLékařské vědy
PneumologieFCLékařské vědy
Onkologie a hematologieFDLékařské vědy
Ostatní obory vnitřního lékařstvíFELékařské vědy
ORL, oftalmologie, stomatologieFFLékařské vědy
PediatrieFGLékařské vědy
Neurologie, neurochirurgie, neurovědyFHLékařské vědy
Traumatologie a ortopedieFILékařské vědy
Chirurgie včetně transplantologieFJLékařské vědy
Gynekologie a porodnictvíFKLékařské vědy
Psychiatrie, sexuologieFLLékařské vědy
HygienaFMLékařské vědy
Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologieFNLékařské vědy
DermatovenerologieFOLékařské vědy
Ostatní lékařské oboryFPLékařské vědy
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařstvíFQLékařské vědy
Farmakologie a lékárnická chemieFRLékařské vědy
Lékařská zařízení, přístroje a vybaveníFSLékařské vědy
Zemědělská ekonomieGAZemědělství
Zemědělské stroje a stavbyGBZemědělství
Pěstování rostlin, osevní postupyGCZemědělství
Hnojení, závlahy, zpracování půdyGDZemědělství
Šlechtění rostlinGEZemědělství
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlinGFZemědělství
Chov hospodářských zvířatGGZemědělství
Výživa hospodářských zvířatGHZemědělství
Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířatGIZemědělství
Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicinaGJZemědělství
LesnictvíGKZemědělství
RybářstvíGLZemědělství
PotravinářstvíGMZemědělství
InformatikaINInformatika
Elektronika a optoelektronika, elektrotechnikaJAPrůmysl
Senzory, čidla, měření a regulaceJBPrůmysl

1 2 123 CEP/CEZ/RIV - klasifikace oborů   Zobrazit vše