Vyberte položku CEP klasifikace

[Zobrazit filtry]

Filtr [Schovat]

Dle: skupina

Odpovídajíci FORD obory
9A9 - 999[]
9B9 - 999[]
9C9 - 999[]
9D9 - 999[]
9E9 - 999[]
9F9 - 999[]
9G9 - 999[]
9H9 - 999[]
9I9 - 999[]
9J9 - 999[]
9K9 - 999[]
9L9 - 999[]
9M9 - 999[]
9N9 - 999[]
9O9 - 999[]
9P9 - 999[]
9Q9 - 999[]
9S9 - 999[]
9T9 - 999[]
AAA - Společenské vědyFilosofie a náboženstvíPhilosophy and religion[<FORD: 60301 - Philosophy, History and Philosophy of science and technology>, <FORD: 60302 - Ethics (except ethics related to specific subfields)>, <FORD: 60303 - Theology>, <FORD: 60304 - Religious studies>]
ABA - Společenské vědyDějinyHistory[<FORD: 60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)>]
ACA - Společenské vědyArcheologie, antropologie, etnologieArchaeology, anthropology, ethnology[<FORD: 50404 - Anthropology, ethnology>, <FORD: 60102 - Archaeology>]
ADA - Společenské vědyPolitologie a politické vědyPolitical sciences[<FORD: 50601 - Political science>]
AEA - Společenské vědyŘízení, správa a administrativaManagement, administration and clerical work[<FORD: 50602 - Public administration>, <FORD: 50603 - Organisation theory>]
AFA - Společenské vědyDokumentace, knihovnictví, práce s informacemiDocumentation, librarianship, work with information[<FORD: 10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)>, <FORD: 50803 - Information science (social aspects)>, <FORD: 50804 - Library science>]
AGA - Společenské vědyPrávní vědyLegal sciences[<FORD: 50501 - Law>, <FORD: 50502 - Criminology, penology>]
AHA - Společenské vědyEkonomieEconomics[<FORD: 50201 - Economic Theory>, <FORD: 50202 - Applied Economics, Econometrics>, <FORD: 50203 - Industrial relations>, <FORD: 50204 - Business and management>, <FORD: 50205 - Accounting>, <FORD: 50206 - Finance>]
AIA - Společenské vědyJazykovědaLinguistics[<FORD: 60201 - General language studies>, <FORD: 60202 - Specific languages>, <FORD: 60203 - Linguistics>]
AJA - Společenské vědyPísemnictví, mas–media, audiovizeLiterature, mass media, audio-visual activities[<FORD: 50801 - Journalism>, <FORD: 50802 - Media and socio-cultural communication>, <FORD: 60204 - General literature studies>, <FORD: 60205 - Literary theory>, <FORD: 60206 - Specific literatures>]
AKA - Společenské vědySport a aktivity volného časuSport and leisure time activities[<FORD: 30306 - Sport and fitness sciences>, <FORD: 50901 - Other social sciences>]
ALA - Společenské vědyUmění, architektura, kulturní dědictvíArt, architecture, cultural heritage[<FORD: 20103 - Architecture engineering>, <FORD: 60401 - Arts, Art history>, <FORD: 60402 - Architectural design>, <FORD: 60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)>, <FORD: 60404 - Folklore studies>, <FORD: 60405 - Studies on Film, Radio and Television>]
AMA - Společenské vědyPedagogika a školstvíPedagogy and education[<FORD: 50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]>, <FORD: 50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)>]
ANA - Společenské vědyPsychologiePsychology[<FORD: 50101 - Psychology (including human - machine relations)>, <FORD: 50102 - Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities);>, <FORD: 50103 - Cognitive sciences>]
AOA - Společenské vědySociologie, demografieSociology, demography[<FORD: 50401 - Sociology>, <FORD: 50402 - Demography>, <FORD: 50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)>, <FORD: 50704 - Environmental sciences (social aspects)>]
APA - Společenské vědyMěstské, oblastní a dopravní plánováníMunicipal, regional and transportation planning[<FORD: 50702 - Urban studies (planning and development)>, <FORD: 50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)>]
AQA - Společenské vědyBezpečnost a ochrana zdraví, člověk – strojSafety and health protection, safety in operating machinery[<FORD: 30305 - Occupational health>]
BAB - Fyzika a matematikaObecná matematikaGeneral mathematics[<FORD: 10101 - Pure mathematics>]
BBB - Fyzika a matematikaAplikovaná statistika, operační výzkumApplied statistics, operational research[<FORD: 10103 - Statistics and probability>]
BCB - Fyzika a matematikaTeorie a systémy řízeníTheory and management systems[<FORD: 10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)>]
BDB - Fyzika a matematikaTeorie informaceInformation theory[<FORD: 10102 - Applied mathematics>, <FORD: 10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)>]
BEB - Fyzika a matematikaTeoretická fyzikaTheoretical physics[<FORD: 10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)>]
BFB - Fyzika a matematikaElementární částice a fyzika vysokých energiíElementary particle theory and high energy physics[<FORD: 10303 - Particles and field physics>]
BGB - Fyzika a matematikaJaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovačeNuclear, atomic and molecular physics, accelerators[<FORD: 10304 - Nuclear physics>]
BHB - Fyzika a matematikaOptika, masery a laseryOptics, masers and lasers[<FORD: 10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)>]
BIB - Fyzika a matematikaAkustika a kmityAcoustics and oscillation[<FORD: 10307 - Acoustics>]
BJB - Fyzika a matematikaTermodynamikaThermodynamics[<FORD: 20303 - Thermodynamics>]
BKB - Fyzika a matematikaMechanika tekutinLiquid mechanics[<FORD: 10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)>]
BLB - Fyzika a matematikaFyzika plasmatu a výboje v plynechPlasma physics and discharge through gases[<FORD: 10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)>]
BMB - Fyzika a matematikaFyzika pevných látek a magnetismusSolid-state physics and magnetism[<FORD: 10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)>]
BNB - Fyzika a matematikaAstronomie a nebeská mechanika, astrofyzikaAstronomy and celestial mechanics, astrophysics[<FORD: 10308 - Astronomy (including astrophysics,space science)>]
BOB - Fyzika a matematikaBiofyzikaBiophysics[<FORD: 10610 - Biophysics>]
CAC - ChemieAnorganická chemieInorganic chemistry[<FORD: 10402 - Inorganic and nuclear chemistry>]
CBC - ChemieAnalytická chemie, separaceAnalytical chemistry, separation[<FORD: 10406 - Analytical chemistry>]
CCC - ChemieOrganická chemieOrganic chemistry[<FORD: 10401 - Organic chemistry>]
CDC - ChemieMakromolekulární chemieMacromolecular chemistry[<FORD: 10404 - Polymer science>]
CEC - ChemieBiochemieBiochemistry[<FORD: 10608 - Biochemistry and molecular biology>, <FORD: 10609 - Biochemical research methods>]
CFC - ChemieFyzikální chemie a teoretická chemiePhysical chemistry and theoretical chemistry[<FORD: 10403 - Physical chemistry>]
CGC - ChemieElektrochemieElectrochemistry[<FORD: 10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)>]
CHC - ChemieJaderná a kvantová chemie, fotochemieNuclear and quantum chemistry, photo chemistry[<FORD: 10402 - Inorganic and nuclear chemistry>]
CIC - ChemiePrůmyslová chemie a chemické inženýrstvíIndustrial chemistry and chemical engineering[<FORD: 20401 - Chemical engineering (plants, products)>, <FORD: 20402 - Chemical process engineering>]
DAD - Vědy o zemiHydrologie a limnologieHydrology and limnology[<FORD: 10501 - Hydrology>, <FORD: 10502 - Oceanography>, <FORD: 10503 - Water resources>, <FORD: 10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology>]
DBD - Vědy o zemiGeologie a mineralogieGeology and mineralogy[<FORD: 10504 - Mineralogy>, <FORD: 10505 - Geology>, <FORD: 10506 - Paleontology>]
DCD - Vědy o zemiSeismologie, vulkanologie a struktura ZeměSeismology, volcanology and Earth structure[<FORD: 10507 - Volcanology>]
DDD - Vědy o zemiGeochemieGeochemistry[]
DED - Vědy o zemiZemský magnetismus, geodesie, geografieEarth magnetism, geodesy, geography[<FORD: 10508 - Physical geography>, <FORD: 50701 - Cultural and economic geography>]
DFD - Vědy o zemiPedologiePedology[<FORD: 40104 - Soil science>]
DGD - Vědy o zemiVědy o atmosféře, meteorologieAtmospheric sciences, meteorology[<FORD: 10509 - Meteorology and atmospheric sciences>, <FORD: 10510 - Climatic research>]
DHD - Vědy o zemiBáňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlíMining industry including coal mining and processing[<FORD: 20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics>, <FORD: 20702 - Petroleum engineering (fuel, oils)>, <FORD: 20703 - Mining and mineral processing>]
DID - Vědy o zemiZnečištění a kontrola vzduchuPollution and air control[<FORD: 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)>]
DJD - Vědy o zemiZnečištění a kontrola vodyPollution and water control[<FORD: 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)>]
DKD - Vědy o zemiKontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidůContamination and decontamination of soil including pesticides[<FORD: 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)>]
DLD - Vědy o zemiJaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrolaNuclear waste, radioactive pollution and control[<FORD: 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)>]
DMD - Vědy o zemiTuhý odpad a jeho kontrola, recyklaceSolid waste and its control, recycling[<FORD: 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)>]
DND - Vědy o zemiVliv životního prostředí na zdravíEnvironmental impact on health[<FORD: 30304 - Public and environmental health>]
DOD - Vědy o zemiOchrana krajinných územíProtection of landscape[<FORD: 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)>]
EAE - BiovědyMorfologické obory a cytologieMorphology and cytology[<FORD: 10601 - Cell biology>, <FORD: 10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology>]
EBE - BiovědyGenetika a molekulární biologieGenetics and molecular biology[<FORD: 10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)>, <FORD: 10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)>, <FORD: 10605 - Developmental biology>, <FORD: 10608 - Biochemistry and molecular biology>, <FORD: 10609 - Biochemical research methods>, <FORD: 30101 - Human genetics>]
ECE - BiovědyImunologieImmunology[<FORD: 30102 - Immunology>]
EDE - BiovědyFyziologiePhysiology[<FORD: 30105 - Physiology (including cytology)>]
EEE - BiovědyMikrobiologie, virologieMicrobiology, virology[<FORD: 10606 - Microbiology>, <FORD: 10607 - Virology>]
EFE - BiovědyBotanikaBotany[<FORD: 10611 - Plant sciences, botany>, <FORD: 10612 - Mycology>]
EGE - BiovědyZoologieZoology[<FORD: 10613 - Zoology>, <FORD: 10614 - Behavioral sciences biology>, <FORD: 10615 - Ornithology>, <FORD: 10616 - Entomology>]
EHE - BiovědyEkologie – společenstvaEcology - communities[<FORD: 10618 - Ecology>, <FORD: 10619 - Biodiversity conservation>]
EIE - BiovědyBiotechnologie a bionikaBiotechnology and bionics[<FORD: 20801 - Environmental biotechnology>, <FORD: 20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management>, <FORD: 20803 - Environmental biotechnology related ethics>, <FORD: 20901 - Industrial biotechnology>, <FORD: 20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation>, <FORD: 20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials>, <FORD: 30401 - Health-related biotechnology>, <FORD: 30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)>, <FORD: 30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])>, <FORD: 30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)>, <FORD: 30405 - Medical biotechnology related ethics>, <FORD: 40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology>, <FORD: 40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming>, <FORD: 40403 - Agricultural biotechnology related ethics>]
FAF - Lékařské vědyKardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgieCardiovascular diseases including cardio-surgery[<FORD: 30201 - Cardiac and Cardiovascular systems>]
FBF - Lékařské vědyEndokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživaEndocrinology, diabetology, metabolism, nutrition[<FORD: 30202 - Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)>]
FCF - Lékařské vědyPneumologiePneumology[<FORD: 30203 - Respiratory systems>]
FDF - Lékařské vědyOnkologie a hematologieOncology and haematology[<FORD: 30204 - Oncology>, <FORD: 30205 - Hematology>]
FEF - Lékařské vědyOstatní obory vnitřního lékařstvíOther fields of internal medicine[<FORD: 30217 - Urology and nephrology>, <FORD: 30218 - General and internal medicine>, <FORD: 30219 - Gastroenterology and hepatology>, <FORD: 30220 - Andrology >]
FFF - Lékařské vědyORL, oftalmologie, stomatologieENT (ie. ear, nose, throat), ophthalmology, dentistry[<FORD: 30206 - Otorhinolaryngology>, <FORD: 30207 - Ophthalmology>, <FORD: 30208 - Dentistry, oral surgery and medicine>]
FGF - Lékařské vědyPediatriePaediatrics[<FORD: 30209 - Paediatrics>]
FHF - Lékařské vědyNeurologie, neurochirurgie, neurovědyNeurology, neuro-surgery, nuero-sciences[<FORD: 30103 - Neurosciences (including psychophysiology)>, <FORD: 30210 - Clinical neurology>]
FIF - Lékařské vědyTraumatologie a ortopedieTraumatology and orthopaedics[<FORD: 30211 - Orthopaedics>]
FJF - Lékařské vědyChirurgie včetně transplantologieSurgery including transplantology[<FORD: 30212 - Surgery>, <FORD: 30213 - Transplantation>]
FKF - Lékařské vědyGynekologie a porodnictvíGynaecology and obstetrics[<FORD: 30214 - Obstetrics and gynaecology>]
FLF - Lékařské vědyPsychiatrie, sexuologiePsychiatry, sexology[<FORD: 30215 - Psychiatry>, <FORD: 30301 - Social biomedical sciences (includes family planning, sexual health, psycho-oncology, political and social effects of biomedical research)>]
FMF - Lékařské vědyHygienaHygiene[<FORD: 30304 - Public and environmental health>]
FNF - Lékařské vědyEpidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologieEpidemiology, infection diseases and clinical immunology[<FORD: 30302 - Epidemiology>, <FORD: 30303 - Infectious Diseases>]
FOF - Lékařské vědyDermatovenerologieDermatology and venereology[<FORD: 30216 - Dermatology and venereal diseases>]
FPF - Lékařské vědyOstatní lékařské oboryOther medical fields[<FORD: 30106 - Anatomy and morphology (plant science to be 1.6)>, <FORD: 30107 - Medicinal chemistry>, <FORD: 30108 - Toxicology>, <FORD: 30109 - Pathology>, <FORD: 30221 - Critical care medicine and Emergency medicine>, <FORD: 30223 - Anaesthesiology>, <FORD: 30224 - Radiology, nuclear medicine and medical imaging>, <FORD: 30225 - Allergy>, <FORD: 30226 - Rheumatology>, <FORD: 30227 - Geriatrics and gerontology>, <FORD: 30229 - Integrative and complementary medicine (alternative practice systems)>, <FORD: 30230 - Other clinical medicine subjects>, <FORD: 30307 - Nursing>, <FORD: 30308 - Nutrition, Dietetics>, <FORD: 30309 - Tropical medicine>, <FORD: 30310 - Parasitology>, <FORD: 30311 - Medical ethics>, <FORD: 30312 - Substance abuse>, <FORD: 30501 - Forensic science>, <FORD: 30502 - Other medical science>]

1 2 142 CEP/CEZ/RIV - klasifikace oborů   Zobrazit vše