Vyberte položku CEP klasifikace

[Zobrazit filtry]

Filtr [Schovat]

Dle: skupina

2
1
Odpovídající FORD klasifikace
9A9 - 999 
9B9 - 999 
9C9 - 999 
9D9 - 999 
9E9 - 999 
9F9 - 999 
9G9 - 999 
9H9 - 999 
9I9 - 999 
9J9 - 999 
9K9 - 999 
9L9 - 999 
9M9 - 999 
9N9 - 999 
9O9 - 999 
9P9 - 999 
9Q9 - 999 
9S9 - 999 
9T9 - 999 
BIB - Fyzika a matematikaAkustika a kmityAcoustics and oscillation10307 - Acoustics
JUJ - PrůmyslAeronautika, aerodynamika, letadlaAeronautics, aerodynamics, aeroplanes20304 - Aerospace engineering
GAG - ZemědělstvíZemědělská ekonomieAgricultural economics50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
GBG - ZemědělstvíZemědělské stroje a stavbyAgricultural machines and construction20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering
20302 - Applied mechanics
CBC - ChemieAnalytická chemie, separaceAnalytical chemistry, separation10406 - Analytical chemistry
BBB - Fyzika a matematikaAplikovaná statistika, operační výzkumApplied statistics, operational research10103 - Statistics and probability
ACA - Společenské vědyArcheologie, antropologie, etnologieArchaeology, anthropology, ethnology50404 - Anthropology, ethnology
60102 - Archaeology
ALA - Společenské vědyUmění, architektura, kulturní dědictvíArt, architecture, cultural heritage20103 - Architecture engineering
60401 - Arts, Art history
60402 - Architectural design
60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
60404 - Folklore studies
60405 - Studies on Film, Radio and Television
BNB - Fyzika a matematikaAstronomie a nebeská mechanika, astrofyzikaAstronomy and celestial mechanics, astrophysics10308 - Astronomy (including astrophysics,space science)
DGD - Vědy o zemiVědy o atmosféře, meteorologieAtmospheric sciences, meteorology10509 - Meteorology and atmospheric sciences
10510 - Climatic research
CEC - ChemieBiochemieBiochemistry10608 - Biochemistry and molecular biology
10609 - Biochemical research methods
BOB - Fyzika a matematikaBiofyzikaBiophysics10610 - Biophysics
EIE - BiovědyBiotechnologie a bionikaBiotechnology and bionics20801 - Environmental biotechnology
20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management
20803 - Environmental biotechnology related ethics
20901 - Industrial biotechnology
20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation
20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials
30401 - Health-related biotechnology
30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)
30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])
30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
30405 - Medical biotechnology related ethics
40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology
40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming
40403 - Agricultural biotechnology related ethics
EFE - BiovědyBotanikaBotany10611 - Plant sciences, botany
10612 - Mycology
FAF - Lékařské vědyKardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgieCardiovascular diseases including cardio-surgery30201 - Cardiac and Cardiovascular systems
JHJ - PrůmyslKeramika, žáruvzdorné materiály a sklaCeramics, fire-proof materials and glass20504 - Ceramics
JNJ - PrůmyslStavebnictvíCivil engineering20101 - Civil engineering
JIJ - PrůmyslKompositní materiályComposite materials20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)
JCJ - PrůmyslPočítačový hardware a softwareComputer hardware and software20206 - Computer hardware and architecture
DKD - Vědy o zemiKontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidůContamination and decontamination of soil including pesticides10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
JKJ - PrůmyslKoroze a povrchové úpravy materiáluCorrosion and material surfaces20506 - Coating and films
JVJ - PrůmyslKosmické technologieCosmic technologies20304 - Aerospace engineering
FOF - Lékařské vědyDermatovenerologieDermatology and venereology30216 - Dermatology and venereal diseases
GJG - ZemědělstvíChoroby a škůdci zvířat, veterinární medicinaDiseases and animal vermin, veterinary medicine40301 - Veterinary science
GFG - ZemědělstvíChoroby, škůdci, plevely a ochrana rostlinDiseases, pests, weeds and plant protection40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)
AFA - Společenské vědyDokumentace, knihovnictví, práce s informacemiDocumentation, librarianship, work with information10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
50803 - Information science (social aspects)
50804 - Library science
DED - Vědy o zemiZemský magnetismus, geodesie, geografieEarth magnetism, geodesy, geography10508 - Physical geography
50701 - Cultural and economic geography
EHE - BiovědyEkologie – společenstvaEcology - communities10618 - Ecology
10619 - Biodiversity conservation
AHA - Společenské vědyEkonomieEconomics50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
CGC - ChemieElektrochemieElectrochemistry10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
JAJ - PrůmyslElektronika a optoelektronika, elektrotechnikaElectronics and optoelectronics20201 - Electrical and electronic engineering
BFB - Fyzika a matematikaElementární částice a fyzika vysokých energiíElementary particle theory and high energy physics10303 - Particles and field physics
FBF - Lékařské vědyEndokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživaEndocrinology, diabetology, metabolism, nutrition30202 - Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)
FFF - Lékařské vědyORL, oftalmologie, stomatologieENT (ie. ear, nose, throat), ophthalmology, dentistry30206 - Otorhinolaryngology
30207 - Ophthalmology
30208 - Dentistry, oral surgery and medicine
DND - Vědy o zemiVliv životního prostředí na zdravíEnvironmental impact on health30304 - Public and environmental health
FNF - Lékařské vědyEpidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologieEpidemiology, infection diseases and clinical immunology30302 - Epidemiology
30303 - Infectious Diseases
GIG - ZemědělstvíŠlechtění a plemenářství hospodářských zvířatFarm animal breeding and farm animal pedigree breeding40203 - Husbandry
JLJ - PrůmyslÚnava materiálu a lomová mechanikaFatigue and fracture mechanics20306 - Audio engineering, reliability analysis
GDG - ZemědělstvíHnojení, závlahy, zpracování půdyFertilization, irrigation, soil treatment40101 - Agriculture
JYJ - PrůmyslStřelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidlaFirearms, ammunition, explosives, combat vehicles21100 - 2.11 Other engineering and technologies
GLG - ZemědělstvíRybářstvíFishery40103 - Fishery
GMG - ZemědělstvíPotravinářstvíFood industry21101 - Food and beverages
GKG - ZemědělstvíLesnictvíForestry40102 - Forestry
BAB - Fyzika a matematikaObecná matematikaGeneral mathematics10101 - Pure mathematics
EBE - BiovědyGenetika a molekulární biologieGenetics and molecular biology10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)
10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)
10605 - Developmental biology
10608 - Biochemistry and molecular biology
10609 - Biochemical research methods
30101 - Human genetics
DDD - Vědy o zemiGeochemieGeochemistry 
DBD - Vědy o zemiGeologie a mineralogieGeology and mineralogy10504 - Mineralogy
10505 - Geology
10506 - Paleontology
FKF - Lékařské vědyGynekologie a porodnictvíGynaecology and obstetrics30214 - Obstetrics and gynaecology
ABA - Společenské vědyDějinyHistory60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
DAD - Vědy o zemiHydrologie a limnologieHydrology and limnology10501 - Hydrology
10502 - Oceanography
10503 - Water resources
10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology
FMF - Lékařské vědyHygienaHygiene30304 - Public and environmental health
ECE - BiovědyImunologieImmunology30102 - Immunology
CIC - ChemiePrůmyslová chemie a chemické inženýrstvíIndustrial chemistry and chemical engineering20401 - Chemical engineering (plants, products)
20402 - Chemical process engineering
JPJ - PrůmyslPrůmyslové procesy a zpracováníIndustrial processes and processing20501 - Materials engineering
20705 - Remote sensing
20706 - Marine engineering, sea vessels
20707 - Ocean engineering
INI - InformatikaInformatikaInformatics10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
BDB - Fyzika a matematikaTeorie informaceInformation theory10102 - Applied mathematics
10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
CAC - ChemieAnorganická chemieInorganic chemistry10402 - Inorganic and nuclear chemistry
JOJ - PrůmyslPozemní dopravní systémy a zařízeníLand transport systems and equipment20104 - Transport engineering
AGA - Společenské vědyPrávní vědyLegal sciences50501 - Law
50502 - Criminology, penology
AIA - Společenské vědyJazykovědaLinguistics60201 - General language studies
60202 - Specific languages
60203 - Linguistics
BKB - Fyzika a matematikaMechanika tekutinLiquid mechanics10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)
AJA - Společenské vědyPísemnictví, mas–media, audiovizeLiterature, mass media, audio-visual activities50801 - Journalism
50802 - Media and socio-cultural communication
60204 - General literature studies
60205 - Literary theory
60206 - Specific literatures
JQJ - PrůmyslStrojní zařízení a nástrojeMachinery and tools20302 - Applied mechanics
20705 - Remote sensing
20706 - Marine engineering, sea vessels
20707 - Ocean engineering
CDC - ChemieMakromolekulární chemieMacromolecular chemistry10404 - Polymer science
AEA - Společenské vědyŘízení, správa a administrativaManagement, administration and clerical work50602 - Public administration
50603 - Organisation theory
FSF - Lékařské vědyLékařská zařízení, přístroje a vybaveníMedical facilities, apparatus and equipment20601 - Medical engineering
20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])
JGJ - PrůmyslHutnictví, kovové materiályMetallurgy, metal materials20501 - Materials engineering
EEE - BiovědyMikrobiologie, virologieMicrobiology, virology10606 - Microbiology
10607 - Virology
KAK - VojenstvíVojenstvíMilitarism21100 - 2.11 Other engineering and technologies
DHD - Vědy o zemiBáňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlíMining industry including coal mining and processing20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics
20702 - Petroleum engineering (fuel, oils)
20703 - Mining and mineral processing
EAE - BiovědyMorfologické obory a cytologieMorphology and cytology10601 - Cell biology
10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology
APA - Společenské vědyMěstské, oblastní a dopravní plánováníMunicipal, regional and transportation planning50702 - Urban studies (planning and development)
50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)
JWJ - PrůmyslNavigace, spojení, detekce a protiopatřeníNavigation, connection, detection and countermeasure20202 - Communication engineering and systems
20203 - Telecommunications
FHF - Lékařské vědyNeurologie, neurochirurgie, neurovědyNeurology, neuro-surgery, nuero-sciences30103 - Neurosciences (including psychophysiology)
30210 - Clinical neurology
JEJ - PrůmyslNejaderná energetika, spotřeba a užití energieNon-nuclear power engineering, energy consumption and utilization20704 - Energy and fuels
CHC - ChemieJaderná a kvantová chemie, fotochemieNuclear and quantum chemistry, photo chemistry10402 - Inorganic and nuclear chemistry
BGB - Fyzika a matematikaJaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovačeNuclear, atomic and molecular physics, accelerators10304 - Nuclear physics
JFJ - PrůmyslJaderná energetikaNuclear energy20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);
DLD - Vědy o zemiJaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrolaNuclear waste, radioactive pollution and control10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
GHG - ZemědělstvíVýživa hospodářských zvířatNutrition of farm animals40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)
40202 - Pets
FDF - Lékařské vědyOnkologie a hematologieOncology and haematology30204 - Oncology
30205 - Hematology

1 2 142 CEP/CEZ/RIV - klasifikace oborů   Zobrazit vše